นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

เปลี่ยนให้เหมาะกับช่วงเวลาครับ

รูปเดิมนั้น ตั้งแต่รู้จักและเริ่มใช้แชร์แรกๆ ครับ

จำได้ว่าประมาณปลาย ธันวาคม ๒๕๕๐ โน้นนนนนนนแนะ

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน