นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กาลเวลา...นราธิวาส 3

Ico48

แล้วเจอกัน กลางเมษานี้

"กาลเวลา...นราธิวาส 4" (ต่อจาก 1,2,3)

คราวนี้ไปไกลถึงตากใบครับ

เนื้อหาเต็ม: กาลเวลา...นราธิวาส 3