นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รั่ว (ต่อ)

Ico48
ทา ยุ (Recent Activities)
01 April 2013 11:56
#86138

ลักษณะแบบนี้ ต้องยกเครื่องใหม่ครับ ฮ่า

เนื้อหาเต็ม: รั่ว (ต่อ)