นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Ico48

มาแรงแซงโค้งเลยนะ  นี่คือฉากหลังกว่าจะเป็นฉากสวย ๆ ให้คนงามทั้งหลายได้ถ่ายอย่างมีความสุข..ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมมือกันทำค่ะ เพราะงานไม่ได้สำเร็จด้วยคน ๆ เดียว