นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มือถือเครื่องแรกของโลก มีอายุ 40 ปีแล้ว

Ico48

มือถือเครื่องแรกของผมคือ Nokia 3310 ชื้อมาปี 2545 ราคา 8,000(หรือ 6,000) จำไมไ่ด้แล้ว

พึ่งมาเสียมาได้ ปี 3 ปี ถึงได้ยอมเปลี่ยนเครื่องใหม่