นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟฟ้าความเร็วสูง กับ งบประมาณ 2 ล้านๆบาท

Ico48
Mr PAI PAI (Recent Activities)
08 April 2013 18:17
#86424

ขอบคุณความเห็นคุณ "รบพิเศษ" มากๆครับ