นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุขใดจะเท่า............กับความสุข..............ของผู้ให้

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
11 April 2013 17:35
#86564

นี่เป็นการ รายงานยอดเงินบุญผ่าน share หรือเปล่าคะ

เนียนในเนื้องานเชียว

อิ...อิ..