นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุขใดจะเท่า............กับความสุข..............ของผู้ให้

Ico48
  • รู้ทันนะ
  • แจ้งผ่าน mail จะหายไปซิค่ะ ท่านท้าว