นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุขใดจะเท่า............กับความสุข..............ของผู้ให้

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
11 April 2013 20:14
#86570

ขอขยับทีละข้อ หนา เพราะมีตั้งสิบข้อ จะเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งมันคงไม่ดีแน่