นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้ทำแล้วมีความสุข

Ico48

Service Mind อยู่ทุกอณูของชีวิต (Service mind นะครับ ไม่ใช่ Service Man ถ้า Service Man นั้นต้องยกให้อีกคน อิอิอิ)

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ได้ทำแล้วมีความสุข