นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48
  • มีแชร์ลูกโซ่ เขียนเรื่องแล้ว tag หาสมาชิกที่เราอยากให้เขียน เช่น tag ไป ๓ คน
  • มีเรื่องบันทึก "ความลับ"

แชร์ลูกโซ่ ที่เล่นรอบหลัง จำเรื่องไม่ได้ สมาชิกเข้าร่วมน้อย เลยแป๊กไป

ต้องอาศัยความร่วมมือกันของสมาชิกทุกท่านครับ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน