นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันหยุดสุดหรรษา ณ พัทลุง

Ico48

มีคำที่น่าจะลองดูใหม่ค่ะ  พันธุ์ปาร์ม   ปลูกปาร์ม  ผักผ่อน

อากาศดี ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ชอบค่ะ