นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ยุคสมัย" กับภาษา

Ico48

ดีเหมือนกัน จะได้ใช้เวลาสำหรับการทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น "แปลว่าอะไร" " ที่พูด..หมายถึงอะไร" เมื่อกี้บอกว่าอะไร ขออีกรอบ" เป็นบทสรุปว่าเราไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง เรียนรู้จากกันและกันได้เสมอ จริงแหมะ

น่ารักมากค่ะ ได้ทั้งสาระและสุนทรียะ

แบงค์ 20 ใหม่ ช่วยให้ระลึกถึงสมัยสุโขทัยค่ะ การออกแบบ ลวดลาย ก็ต่างจากรุ่นเก่ามากด้วย ของเก่าเป็นสมัย ร.8 ความว่า"ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้" ยุคสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของธนบัตร

คงทำนองเดียวกันนะคะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: "ยุคสมัย" กับภาษา