นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองต่างมุม

Ico48

มุมไหนอ่ะ

มุมตึกหรือเปล่า

หรือว่ามุมมืด แต่ออกมาที่สว่าง ๆ ดีกว่านะหวาดา

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: มองต่างมุม