นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์

Ico48

ทำไมไม่มี ให้กด ยกย้วโป้ง หัวขึ้น แบบในเวบหูตูบ เอ๊ย ยูทูบ หรือเมเนเจอมั่ง

อิได้ยกนิ้วตาม คอมเม้นเพื่อนมั่ง คร้านอีเขียนซ้ำๆ