นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องน่ารู้ของการ “จาม”

Ico48

ในบางสถานการณ์ไม่สมควรจามให้ใช้นิ้วดันที่ปลายจมูกขึ้นเพื่อยับยั้งการจาม - ใช้ได้ผลไหมหนอ? ลองดูครับ