นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องน่ารู้ของการ “จาม”

Ico48

พอใช้ไดนะครับ MK ใช้อยู่เหมือนกันตอนที่ส่งเสียงดังไม่ได้
น่าจะต้องใช้การดันจมูกร่วมกับสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ เร็ว พร้อม ๆ กันไปด้วย

อิอิอิ

เราเอง