นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555

Ico48

เข้าได้หมดค่ะ แต่ถ้าทั้ง 2 วันจะได้ขึ้นทะเบียนเลขาน๊าาาาาาา

ยังไงแจ้งชื่อมาทางอีเมล์ psu-qao@group.psu.ac.th นะคะพี่ น้องดาวจะได้รวบรวมรายชื่อ