นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฝึกจิตให้สงบ เพื่อก้าวย่างต่อ

Ico48

มีคนบอกว่า แค่ลดความสำคัญของตัวเองลง ก็ จะอยู่อย่างสงบสุขแล้ว

เล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนจาก...