นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมื่นทางตัน ยังมีทางนึงให้ออกเสมอ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
30 April 2013 13:51
#87351

มองอย่างนก บินอย่างนก

มองอย่างมด เดินอย่างมด

บางครั้งเราก็ต้องมองจากมุมสูงหากรามองจากมุมต่ำไม่เห็นทาง

บางครั้งเราก็ต้องมองจากมุมต่ำเพื่อให้เห็นทางในรายละเอียด

บางครั้งก็ต้องถอยห่างออกมาหนึ่งก้าวจากปัญหา เพื่อมองปัญหา

บางครั้งก็ต้องก้าวเข้าสู่ปัญหาเพื่อมองให้เห็นปัญหา

เราเอง