นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

อุ๊บ้านตุ๊ เท่าที่ลอง ตัวติดตั้งค่อนข้างจะชักช้า แอบซ่อนมากกว่าค่ายหมวกแดง

เคยลองจะติดตั้งเมื่อไม่นานมานี้ แต่เลิกกลางคัน

กลับลำไปลงหมวกแดงอย่างเดิม

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน