นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บางแสนเกมส์ 4: บางแสนที่เห็นและสังคมม.อ.ที่เห็น

Ico48

เริ่มต้นที่ตัวเราเองไปก่อนนะคะ รอจนกว่าสมาคม ม.อ.จะเข้าใจความหมายของคำว่า "ชะตากรรมร่วม"

คำว่าเจริญธรรม สำนึกดี จะตามมา

รออย่างมีความสุขกันนะคะ

ยาดม ดมรอ..คอย....อย่างมีความสุข