นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ

Ico48
คนเดินผ่านมา [IP: 110.164.187.236]
07 พฤษภาคม 2556 13:06
#87529

พักนี้ ห้ามหาคำว่า "โง่" ผ่าน Google เด็ดขาด