นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 องค์กรที่ฉันรัก...ม.อ.ตรัง : องค์กรแห่งการให้โอกาส

Ico48

เป็นการเติบโตภายในที่งดงาม ด้วยการได้ทำหน้าที่อย่างมีความสุข มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกไหม

ขอซึมซับคุณค่าของความสุขด้วยคนค่ะ