นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความลับของจิตใต้สำนึก ที่ก่อให้ความสุข

Ico48
ทำท่าว [IP: 180.183.27.179]
23 พฤษภาคม 2556 13:33
#87879

 

การปลูกจิตใต้สำนึก คล้ายการสะกดจิตเพื่อฝังความเชื่อความคิดบางอย่าง

ที่ยังไม่มีหรือมีอยู่น้อยในบุคคลนั้น ๆ ซึ่งผลสัมฤทธิ์มักขึ้นอยู่กับ

ลักษณะนิสัยพื้นฐานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ นั่นคือผู้ที่มีนิสัย Active

หรือ Alert เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มักจะประสบผลสำเร็จในการสร้างจิตใต้สำนึกเชิงบวก

ได้ดีกว่าผู้ที่มีนิสัย เฉื่อยชา ขึ้เกียจ

 

เรื่องราวพวกนี้ เมื่อวิเคราะห์กันอย่างถึงที่สุดแล้ว มักมีข้อสรุปคือ

การกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีความเข้มข้นในการให้คุณให้โทษต่ำ

และไม่มีการวัดผลอย่างจริงจัง มักได้ผลลัพท์เหมือนกันคือ "ไฟไหม้ฟาง"

หรือ "ขวัดด้งเปล่า"