นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

Ico48
kittitat [IP: 61.19.32.94]
05 January 2008 20:31
#8792
ขอถวายความไว้อาลัย แด่

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ................ขอพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย ทุกภพได้ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย และทรงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกชาติทุกภพ........เทอญ

ขอถวายความไว้อาลัย แด่

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร................ขอท่านเสด็จสวรรคาลัย ภพใดใดได้เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย และยิงใหญ่สมพระเกียรติยิ่งยิงขึ้นไป..เทอญ

 
เนื้อหาเต็ม: แสงหนึ่งคือรุ้งงาม