นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน

Ico48
AE (Recent Activities)
26 May 2013 17:02
#87946

โดนใจค่ะ อาจารย์ "ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร ในความสำเร็จขององค์กร"