นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46

Ico48

ถ้าจะเปรียบเป็นช่อศรีตร้ง ผมเป็นช่อที่ 5 แบบเทียบเคียงนะครับ