นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

โหลดสูงตั้งแต่ ๘ โมงกว่า ๆ ไปยัน ๖ โมงเย็นเลยนะนี่

แต่สัปดาห์นี้ดูจะช้าลงไปกว่าปกตินะครับ ทางปัตตานีก็บ่นมาเป็นบันทึก (รบพิเศษ) เหมือนกัน หาดใหญ่ก็น่าจะมีหลายที่ที่บ่น ๆ มา

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน