นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปลี่ยนจอ LCD Acer Travelmate 3010

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
01 June 2013 01:00
#88130

ตัวที่ใช้พิมพ์อยู๋นี่ก็เป็นคอร์ซองค์ จอ ๑๒.๕ นิ้วเหมือนกัน ยังใช้ได้ดีอยู่ เพียงแต่แบตฯ กลับบ้านเก่าไปแล้ว

แต่เป็นคอมพ์แป๊ก ไม่ใช่อ่าเซ่อ

ใช้หน้าต่างเจ็ดอยู่ ยังพอถูไถไปได้อยู่

มีเครื่องจอดับอยู่เหมือนกัน ได้บันทึกนี้เปป็นแนวทางในการแกะแล้วครับ

อิอิอิ

เราเอง