นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2556 # 2

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
05 June 2013 19:32
#88328

เทศกาลแจกรถ มาอีกแล้ว :)