นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

Ico48
นันทิกา [IP: 101.51.142.201]
05 มิถุนายน 2556 22:15
#88337

อยากไปอบรมด้วย จะขอหนังสือเชิญประชุมได้อย่างไรค่ะ