นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำความดีถ้าดีจริงต้องไม่เหนื่อย

Ico48

ขอบคุณค่ะที่ช่วยให้ได้ตรวจสอบตนเอง เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งที่จะทำดี ถูกต้อง ก็พยายามทำให้เต็มความสามารถ ภูมิใจกับการได้ลงมือทำ ได้แค่ไหนแค่นั้นตามกำลังความสามารถและปัจจัยเอื้อ รู้ผลสำเร็จที่เกิด อุปสรรคที่ขวางความสำเร็จ ด้วยความสุขเย็น ผลที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ แต่ก็ขอให้เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ ก็คงมีคนที่เห็นด้วยกับเรามาทำต่อ ทำดีแต่ไม่ติดดี อย่าทำสิ่งที่ชั่วก็แล้วกัน (อยู่ที่เจตนา) ฝึกต่อไปจนไม่รู้สึกเหนื่อยที่ใจ (เหนื่อยกายก็พักเหนื่อยใจก็พักได้) หากเหนื่อยแล้วทำต่อจนกว่าจะหมดลมหายใจ

ทบทวนธรรม เจริญธรรมค่ะ