นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่เกี่ยวกับ "รถ น้ำ เนท" ใน มอ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
07 June 2013 10:11
#88414

ใครมีหน้าที่อะไรก็แสดงศักยภาพตามหน้าที่นั้น..กันไป แล้วพบกันเมื่อเราต้องการพื้นที่สำหรับการทำหน้าที่ร่วมกัน(ที่แตกต่างจากงานประจำ) สำคัญอะไรคือ..........เป้าหมายร่วม รอเสียงระฆังจากเขาคอหงส์หรือฐานสถูป(บัว)

คงได้นำผลการวิจัย งานวิชาการ มาใช้ประโยชน์สำหรับการผ่านข้ามวิกฤต สงขลานครินทร์ ในครั้งนี้ เพื่อพิสูจน์การได้ทำตามปณิธานและวิสัยทัศน์ที่ท้าทายไว้

เป็นพลังเสริมให้กันและกันนะคะสำหรับการทำสิ่งที่ดีๆถูกต้อง

ขอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะ.(ทุกข์ร่วมเป็นบ่อเกิดของมิตรภาพ)

ให้เวลาเราและท่านทำหน้าที่/รับผิดชอบ

ยาดมเอง