นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

Ico48

อยากมีความสุขกับการทำงานค่ะ แต่สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราเนอะ เราจะเลือกอะไร