นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายได้กับความสุข

Ico48

ใจสงบก็สุขได้ทันที่ เวลาไม่สงบก็ค่อยปรับสมดุลไป

เนื้อหาเต็ม: รายได้กับความสุข