นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นมแม่ล้วนๆ แปลว่า นมแม่อย่างเดียว

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
10 June 2013 15:29
#88585

การโอบอุ้ม โอบกอดขณะให้นม เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกับเด็ก ได้รับความอบอุ่น

อิอิอิ

เราเอง