นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้

Ico48

และแล้ว....ก็เห็นความจริงตามที่เป็นจริง ฝนตก น้ำมี ความขาดแคลนน้ำ....ก็ผ่านไป

ประมาทหาได้ไม่....สร้าง.ภูมิคุ้มกัน....กันต่อไป

ขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะ