นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จากคำบอกเล่าว่าวัดค่าได้ไม่ตรง UV Spectrometer

Ico48

ขอบคุณมากค่ะพี่ วันนี้ว่าจะเตรียมสารที่เคยวัดไปลองวัดดูนะคะ