นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Ico48

ผอ.คะ เว้นวรรค

เคาะบันทัด

ขั้นย่อหน้าบ้างแระ

ท้าว

ดีใจที่เห็นบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ