นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Ico48

ทุกๆ คนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม หมด

แสดงว่าท้าวกำลังหมดหน้าที่ในการจัดการอบรมให้ ไง ท้าว