นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Ico48

แล้ว ท้าว จะต้องตกงานล่ะซิ ทีนี้

ทำไงดี...ทำกับข้าว ขายดีกว่า

อิ..อิ..