นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ห่วงผลประโยชน์มากกว่าหลักการ?

Ico48

เหนือฟ้า มีฟ้าที่กว้าง เหนือเส้นทางมีจุดหมาย

.. เหนือตาย...นั้นไม่ตาย เหนือจุดหมายนั้นไม่มี

เหนือทุกข์ไม่ทุกกว่า เหนือเงินตราคือความดี

เหนือชีพที่ยอมพลีคือสังคมอุดมการณ์

เป็นถ้อยคำของนักปราชญ์ ผู้ฉลาดสร้างวิญญาณ

ดวงจิตร่วมประสาน กอปร์ก่อการ เพื่อมวลชน

ชีวิตนี้แสนประเสริฐ สิ่งเลอเลิศ นี้คือ .....คน

สร้างคุณค่าประโยชน์ล้น เพื่อผองชน....ได้สุขเย็น

ผาสุกที่ตน ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา

....เหนือเพื่อองค์กร....ยังมีเพื่อเพือนมนุษย์์ ค่ะ พยายามกันต่อไปนะคะ

ขอบคุณบันทึกนี้ ที่ช่วยให้เพลงที่ตกผลึกอยู่นะมุมไหนก็ไม่รู้ โผล่ข้ึนมาได้

มีพลังในการทำหน้าที่กันต่อไปค่ะ

ยาดม (ดมเพื่อ..เพิ่มพลังกายใจ)