นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตามท้าวเข้าครัว..ยำดอกสลิด

Ico48

ผ่อนส่งไปเรื่อยๆ....ไม่นานก็ครบทั้ง 5 เองค่ะ

ถอนราก ถอนโคน

พบกับยาระงับสรรพทุกข์ของท่านอาจารย์พุทธทาส

ในที่สุดก็.....ชั่งหัวมัน

แกงส้มหัวมัน กับปลาสลิด

เพื่อพิจารณา จ๊ะท้าวฯ

ยาดมเอง