นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

Ico48
  • สามารถลดการเก็บเอกสารได้ค่ะ  โดยจัดเก็บ ในระบบ e-document
  • หากเรื่องสำคัญและจำเป็น สามารถจัดเก็บในแฟ้มเอกสารโดยใช้แนวทางนี้ได้ค่ะ