นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรม share วันนี้เรามาทำอะไรกันบ้าง (ภาคเช้า)

Ico48

คนที่ 1 อุโย๊ะ

คนที่ 2 น้องยา

คนที่ 3 สรยา

คนที่ 4 น้องแหม่ม

มีรางวัลมั้ยคะ?