นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัดฝุ่น share อีกครั้ง

Ico48

ตอนแรกกะจะเอารูปคนสวยแล้วหล่ะ แต่ไม่เอาดีกว่า

Ico48
เนื้อหาเต็ม: ปัดฝุ่น share อีกครั้ง