นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขของ Teddy จากการเฝ้าดูความสุขชาวแชร์

Ico48

หห นี่ "หายห่วง" ช่ายมะ Teddy

หรือว่าเป็น "ห่วงหาย" ดี

หรือว่า "ห้าห่วง"

อิอิอิ

เราเอง