นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัดฝุ่น share อีกครั้ง

Ico48
iaomi (Recent Activities)
18 June 2013 15:18
#89051

ระแวง อิอิ

เนื้อหาเต็ม: ปัดฝุ่น share อีกครั้ง