นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขของ Teddy จากการเฝ้าดูความสุขชาวแชร์

Ico48

ท้าวชวนไปต๊ะ เห็นน้องเขาชอบเดินดุ่ม ๆ ใต้พุ่มไม้บ่อย ๆ ไม่รู้ว่า น้อง shang เขาหาอะไรนิ